Lễ Động thổ Dự án Cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn (Ảnh Thanh Tùng - PMU2) Lễ Động thổ Dự án Cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn (Ảnh Thanh Tùng - PMU2) Lễ Động thổ Dự án Cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn (Ảnh Thanh Tùng - PMU2) Lễ Động thổ Dự án Cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn (Ảnh Thanh Tùng - PMU2) Lễ Động thổ Dự án Cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn (Ảnh Thanh Tùng - PMU2) Lễ Khánh thành tòa nhà nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú - Bệnh viện GTVT Trung Ương Lễ Khánh thành tòa nhà nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú - Bệnh viện GTVT Trung Ương Lễ Khánh thành tòa nhà nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú - Bệnh viện GTVT Trung Ương Lễ Khánh thành tòa nhà nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú - Bệnh viện GTVT Trung Ương Lễ Khánh thành tòa nhà nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú - Bệnh viện GTVT Trung Ương Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án 2 Nhiệm kỳ 2015-2020 (Ảnh: Thanh Tùng) Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án 2 Nhiệm kỳ 2015-2020 (Ảnh: Thanh Tùng) Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án 2 Nhiệm kỳ 2015-2020 (Ảnh: Thanh Tùng) Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án 2 Nhiệm kỳ 2015-2020 (Ảnh: Thanh Tùng) Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án 2 Nhiệm kỳ 2015-2020 (Ảnh: Thanh Tùng)
This is an example of a HTML caption with a link.
Tin tức & Sự kiện
Album ảnh