Thiệp mừng xuân của Tổng giám đốc Phạm Hồng Sơn gửi CBNV Ban QLDA2 Tổng giám đốc Phạm Hồng Sơn chỉ đạo tại công trường QL1 (Ảnh: Thanh Tùng - PMU2) Tổng giám đốc Phạm Hồng Sơn chỉ đạo tại công trường QL1 Tổng giám đốc Phạm Hồng Sơn chỉ đạo tại công trường QL1
This is an example of a HTML caption with a link.
Tin tức & Sự kiện
Tin chỉ đạo điều hành
Album ảnh